Content Marketing

internet-315132_640Internett har åpnet opp en helt ny verden for markedsførere i alle bransjer. Content Marketing, eller innholdsmarkedsføring som man kan kalle det på norsk, er i og for seg ikke en ny idé, men har med Internett fått en helt ny måte å gjøres på. Tidligere var dette stort sett forbeholdt egne nyhetsbrev i papirform, og det man måtte kunne klare å oppdrive av stoff til de tradisjonelle mediehusene. Ofte måtte man gå via mediebyråer og konsulentfirmaer som for eksempel Geelmuyden.Kiese, men med Internett som distribusjonsnettverk har man nå mye mer direkte påvirkning på promotering og oppbygging av egne kanaler, hvor man kan skape og presentere relevant innhold i flere ulike former.

I følge CtrlAlt.no er innholdmarkedsføring definert som «å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, beholde og engasjere en klart definert og forstått målgruppe – for å drive frem lønnsom kundeoppførsel». Det er i denne forbindelse viktig for innholdsmarkedsførere å merke seg at dagens medievante befolkning stort sett ikke vil være fornøyd med tradisjonell reklame og ukritisk selvskryt i denne forbindelse. Det er viktig i content marketing å skape redaksjonelt innhold som appellerer til målgruppen, enten det er tiltenkt å være forbrukere av tradisjonelle produkter, brukere av ulike tjenester, eller til og med folk som er engasjerte og interesserte i virksomheten til ulike interesse- og hjelpeorganisasjoner som for eksempel Bellona, Redd Barna eller lignende.