Digital Communication Awards

03For å oppmuntre til nyskapning og utvikling, er det viktig å sette pris på de som våger å tenke nytt og gjøre oppfinnelser. Derfor er det laget mange priser som skal belønne både oppfinnsomhet og talent. De fleste prisene deles ut til folk som gjør ganske konkrete oppfinnelser. Men det er ikke alle oppfinnelser som er konkrete gjenstander. Disse oppfinnelsene kan også være svært viktige, og bør derfor premieres.

Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon er svært viktig i dagens samfunn. Samfunnet slik vi kjenner det er helt avhengig av digitale medier og digital kommunikasjon. Mange tror at dette er teknologi som ikke endrer seg, men det er feil. Det skjer stadig utvikling innen digital kommunikasjon. Talentfulle mennesker og selskaper utvikler ny teknologi eller tar i bruk nye ideer. Digital Communication Awards skal rette søkelyset mot denne utviklingen, og premiere folk som er nyskapende og fantasifulle.

Prisutdelingen

Digital Communication Awards deles ut i Berlin, og prisene går til folk og bedrifter som har gjort seg bemerket innen digital kommunikasjon. Listen over nominerte publiseres i slutten av juni. De 38 kategoriene som blir belønnet med priser, skal dekke det meste innen digital informasjon. Digital kommunikasjon er et bredt spekter som strekker seg fra sosiale medier til krisekommunikasjon.

Prisen skal være en påskjønnelse til dem som utvikler nye verktøy og strategier innen digital kommunikasjon. Vellykkete onlinekampanjer og lanseringer er egne kategorier. Andre kategorier inkluderer viral markedsføring, kampanjer på sosiale medier, nettstrategier og oppfinnelser.

Alle kan sende inn prosjekter til vurdering. Prosjektene må oppfylle visse krav for å bli vurdert av juryen. Selskapene eller organisasjonene som ønsker å bli vurdert, presenterer sine kommunikasjonsprosjekter og kampanjer til juryen. Juryen består av 31 kommunikasjonseksperter.

En europeisk pris

Digital Communication Awards er en europeisk pris. De som sender inn prosjekter til vurdering må være bedrifter eller enkeltpersoner bosatt i Europa. Det er også andre krav man må oppfylle for å kunne vurderes til prisene. Hver kategori har egne krav, og dette kan man lese mer om på nettet.

Selve prisutdelingen foregår i september, på Quadriga University of Applied Sciences. For virkelig å gjøre ære på de beste PR-suksessene i Europa, blir både de nominerte og jurymedlemmene invitert til den store gallautdelingen.

Denne europeiske prisen har bare blitt delt ut i tre år, men har allerede fått stor oppmerksomhet. I 2013 ble 600 søknader sendt inn, fra til sammen 38 land. Priser og utdelinger skaper interesse og omtale, og det i seg selv kan være en like stor belønning for de nominerte som selve prisen.

Dersom man har et prosjekt man ønsker vurdert for neste års utdeling, kan man allerede nå sende inn prosjektet. Det er viktig å finne den rette kategorien, slik at prosjektet blir vurdert og sammenlignet med andre, tilsvarende prosjekter.

I tillegg til å belønne prosjekter, kan Digital Communication Awards også skape mer interesse for nyutvikling, og få folk til å forstå hvor viktig det er å finne nye og gode løsninger for digital kommunikasjon. Dette kan få enda flere interessert i nytenkning.