Hvordan man skriver en bra pressemelding

06Mange tror at det er vanskelig å skrive en pressemelding. Det er liksom noe som skal gjøres av eksperter. Men egentlig er det ingen heksekunst å skrive en pressemelding. Man må bare følge visse regler, og skrive klart, tydelig, kort og konsist.

Målet med en pressemelding

Pressemeldingen skal være kort. Her er det ikke rom for lange utdypninger. Pressemeldingens hovedoppgave er å fenge journalistenes interesse, slik at de kanskje vil skrive en mer utdypende artikkel. Pressemeldingen skal inneholde den informasjonen journalisten trenger til å skrive artikkelen, og dermed lette journalistens arbeid.

Før man skriver pressemeldingen, må man planlegge hva den skal innholde, og hvordan man skal formulere seg. Dette settes sammen til en lettlest og informativ tekst, der det gjerne er med bilder, dokumenter eller videoer som journalistene kan være interessert i. Når pressemeldingen er klar, er det lett å distribuere den med en PR-tjeneste på nettet (f.eks. Mynewsdesk).

Tips til en god pressemelding

  • Sørg for at fakta er korrekte. En pressemelding brukes som grunnlag når journalisten skriver nyhetssaker, derfor er det viktig at opplysningene er korrekte, og gir svar på viktige ting som hvem, hva, når, hvor, hvordan og hvorfor.
  • Skriv en pressemelding som har nyhetsverdi. Det er slike meldinger journalistene er interessert i. En nyhet skal være unik, aktuell og berøre folk på en eller annen måte.
  • Bruk informativ rubrikk når du skriver. Det øker sjansen for at journalistene vil lese pressemeldingen din. Rubrikken avgjør også om søkemotorene er interessert i saken eller ikke. Skriv journalistisk, og unngå superlativer og overdrivelser.
  • Skriv en sammenfattende ingress. Dette er også viktig for å bli lagt merke til av søkemotorene, for denne ingressen brukes som beskrivelse på søkemotorenes resultatliste.
  • Skriv bare om én nyhetssak om gangen. Hver pressemelding skal begrense seg til en sak. Hvis du har flere nyheter, bør du heller skrive flere pressemeldinger, og sende dem ut over flere dager.
  • Ikke skriv for langt. Pressemeldinger bør ikke være mer enn 1 A4-side, aller helst bare en halv side. Hvis det blir for lite plass, kan du skrive flere pressemeldinger. Hvis pressemeldingen er for lang, risikerer du at ingen leser den eller skriver om den.
  • Bruk gjerne sitater, for eksempel fra en nøkkelperson i bedriften. Da gjør du jobben lettere for journalistene. Hvis du ikke har et sitat, kan du legge ved kontaktinformasjon, slik at journalisten kan ringe opp en person og skaffe seg et sitat.
  • Legg ved en lenke. En pressemelding kan bli videresendt via nyhetstjenester og nettsider, så en lenke tilbake til nettsiden din kan være en god ide. Lenker som ligger i pressemeldinger gir også høyere ranking hos noen søkemotorer.
  • Bruk bilder og video dersom de er mulig. Journalistene vil gjerne ha bilder av god kvalitet. Gjør bildene tilgjengelige for journalistene ved å lage et bildearkiv hos Mynewsdesk, der journalistene selv kan velge det bildet de ønsker. Skriv også informative bildetekster.
  • Gi tydelig kontaktinformasjon, slik at journalisten(e) kan kontakte noen for mer informasjon. Sørg for at kontaktpersonen er tilgjengelig.