Markedsføringsstrategi

04Branding handler om å bygge opp eller forsterke et varemerke. Et varemerke skapes av inntrykkene kundene får etter å ha blitt eksponert for noe som er laget av selskapet ditt. Kundenes opplevelse av varemerket skapes både gjennom kommunikasjon og gjennom varens kvalitet. Hvis kundene blir fornøyd med et produkt, vil de forbinde dette varemerket med kvalitet. Da vil de ha store forventinger til varemerket neste gang, og de vil antakelig også dele erfaringene sine med andre, og anbefale produktet og varemerket.

Det samme skjer også dersom kundene blir misfornøyde. Dette vil de også videreformidle, og det vil være negativt for varemerket. For å bygge opp et godt og populært varemerke, må man altså holde det man lover, og gi kundene det de forventer. Fornøyde kunder blir lojale kunder og gode talspersoner for merkevaren.

Kundeløftet

Man må tilby kundene det de forventer. I reklamen gir alle firma løfter til kundene. Selgerne i butikkene gir også løfter, og disse løftene må innfris for å skape fornøyde kunder. Løftet man gir må være basert på bedriftens kjerneverdier. Finn gjerne et særpreg som skiller bedriften fra alle andre. Jo mer særpreget en reklame eller et løfte er, desto lettere er det for kundene å skille et merke fra et annet. Kanskje tilbyr bedriften lavere pris, mer utvalg, mer kunnskap eller bedre service. Alt dette kan være gode grunner til at kundene skal handle hos deg i stedet for hos konkurrentene.

Dette løftet må deretter formes til et slagord eller en setning som er lett å huske. Formuler et løfte som du faktisk holder, ikke et løfte du kanskje kommer til å innfri en gang i framtiden. Kundene må tilfredsstilles her og nå.

Bygg en merkevare

Før man skal markedsføre et varemerke, er det lurt å gjøre en markedsanalyse, og stille seg selv noen spørsmål. Hvem er dagens kundegrupper, og hva har de felles? Finnes det andre tenkbare kundegrupper som kunne ha bruk for varen? Hvorfor kjøper ikke de varene dine? Spør også hvorfor kundene kjøper hos deg. Hva er det som gjør at de velger deg framfor konkurrenten? Kan dette mønstret forsterkes slik at de blir enda mer lojale? Handler de bare hos deg, eller også hos konkurrenter? Hvor ofte velger de i så fall deg framfor konkurrentene?

Spør hva som er viktig for kundene. Er det prisen, garantien eller utvalget? Eller er det helt andre ting de legger vekt på. Finnes det trender man kan utnytte, og hvor stabile er i så fall disse trendene?

Det er veldig vanskelig å måle suksessen til merkevareoppbygning, men man kan sette seg enkelte mål for kampanjen. Målene kan være økt markedsandel, mer bevissthet om varemerket, flere fornøyde kunder eller mer lojale kunder.

En tommelfingerregel er at man bør øke kundens betalingsvilje, altså få kunden til å betale mer for en bestemt vare som bare selges av dere. Merkevarebygging kan være svært effektivt. Selv om suksessen kan være vanskelig å måle, vil den komme etter hvert, dersom man bruker de rette verktøyene til å bygge opp merkevarenavnet.