SEO – en viktig faktor i suksess online

SEO er en engelsk forkortelse for begrepet Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering som det heter på norsk. Hvis dette er tekniske begreper som går litt over hodet på leseren, så kan man trøste seg med at det hele er veldig lett. Det det hele handler om er rett og slett å være så synlig som mulig i søkemotorer som Google.

Viktig for firmaer

Se for deg at du driver et firma der du ønsker å selge et produkt via nettet. Det du da vil er vel at man får akkurat ditt firma opp i Google så tidlig som mulig dersom man tar et søk på noe som er relevant for din bedrift? Det er nettopp dette SEO handler om, noe DigitalEffekt tar grundig opp. Hvordan man får sin nettside så høyt opp på resultatlisten som mulig er altså det grunnleggende. For å illustrere tydelig hva dette handler om så kan vi se på noen eksempler:

Nettsiders SEO-behov

seo2Nettstedet casinoavisen.com kan tjene som en god illustrasjon på en nettside som vil ha behov for god SEO-markedsføring. Den viktigste grunnen er at de opererer i et marked der det finnes mange aktører, nemlig casinoer på internett og informasjonssider rundt dette. Derfor vil det være mange ulike nettsider med i kampen om topplasseringene på Google. Svært mange vil også søke på relevante termer, slik som «poker», «spilleautomater» «casino internett» og så videre. Da gjelder det å komme så høyt opp som mulig når noen bruker slike søkeord, og for å få til dette har altså denne nettsiden behov for god SEO-markedsføring.

Firmaer som tilbyr transporttjenester

For firmaer som tilbyr transporttjenester står også behovet for SEO veldig sterkt. Når man søker på «transport Oslo» i Google er Transportsentralen blant de aller første som kommer opp, etter nettsider som Visitnorway, Ruter og lignende. I denne bransjen gjelder mye av det samme som vi så i avsnittet om casinobransjen. Når noen har behov for en transporttjeneste må man gå ut fra at dette ikke er noe de bruker altfor ofte, og de vil da bruke enkle søkeord som det vi har sett eksemplifisert her. Siden firmaer som ofte bruker slike tjenester gjerne har faste avtaler og kontakter, så er SEO-markedsføringen mest vesentlig rettet inn mot privatpersoner som av en eller annen grunn får dette behovet, og det er liten grunn til å tro at disse vil gjøre så mye annet enn å prøve en av de første som kommer opp hos Google.

Tjenester for vask og rengjøring

Et annet eksempel på noe privatpersoner sjelden trenger å søke opp er flyttevask. Derfor kan dette tjene som et annet eksempel. Når man søker på «flyttevask Oslo» er Flyttevasksentralen blant de første som kommer opp. Siden de fleste som behøver en slik tjeneste vil bruke nettopp disse søkeordene kan vi se at Flyttevasksentralen har gjort en god SEO-jobb ved å ha nettopp disse ordene som sin nettadresse, og de vil dermed alltid være veldig synlige i søkemotorer.