Viral markedsføring

14Viral markedsføring er markedsføring som benytter seg av eksisterende sosiale nettverk og andre teknologier for å gjøre merket sitt kjent eller øke salget. Viral markedsføring går ut på at budskapet repliserer seg selv, og spres videre til andre gjennom rykter og videresending. Folk kan snakke om budskapet, videresende e-poster og sms til venner og kjente, eller anbefale lenker til andre.

Tidligere fungerte viral markedsføring mest ved at folk snakket om produktet. På internettet er det mye lettere å få slike kampanjer til å virke, ettersom man har mange flere muligheter til å nå folk. Og hvis man først får folk til å videresende en e-post eller lignende, vil mottakerne av den kanskje sende den til sine venner, og antallet mennesker man når ut til øker raskt for hvert ledd.

Viral markedsføring på nettet kan også være videoer, interaktive spill, reklamespill, e-bøker, merkevarebeskyttet programvare, bilder og nettsider. Uansett form, er målet at folk skal videresende eller dele med hverandre, og dermed spre budskapet videre. Derfor gjelder det å skape et trendy eller morsomt produkt som folk ønsker å dele med andre.

Historie

På internettet kan ting spre seg svært raskt, nesten som virus. Allerede på 1990-tallet ble folk oppmerksomme på at dette kunne brukes til markedsføring av merkevarenavn og produkter. Navnet viral markedsføring stammer fra studenter ved Harvard Business School, blant annet Tim Draper. Navnet ble brukt om reklamen på Hotmail, som blir sendt ut sammen med brukernes utgående e-poster.

Senere ble det også vanlig at andre markedsførte seg på denne måten. Viral markedsføring er svært effektivt, særlig hvis hver bruker sender reklamen eller lenken videre til mange venner. I 2004 begynte man å bruke uttrykket alfabrukere. Alfabrukere er folk som er i en spesiell målgruppe. Disse brukerne får budskapene eller reklamene først. Håpet er at de skal dele budskapet med venner som har samme interesse som dem. På den måten kan kampanjene skreddersys til å nå spesielle grupper.

Sosiale nettverk

En av de mest effektive måtene å spre et budskap på, er gjennom sosiale medier. Nesten to tredeler av alle som er på nettet, er medlemmer av et eller flere sosiale nettverk. Sosiale nettverk kan for eksempel samle folk til spontane aksjoner, demonstrasjoner og lignende. Alt skjer ved at folk skriver en melding, og sender den til vennene sine. De videresender meldingen til sine venner, og i løpet av kort tid når man ut til mange tusen mennesker.

Den samme metoden kan brukes til å spre budskap og reklame. Mer enn 50 % av alle som leser nyheter på nettet, videresender en link til vennene sine gjennom sosiale nettverk eller e-poster. De anbefaler også gjerne spill, videoer eller nettsider de liker.

Lenker til videoer og hjemmesider sendes også ofte som e-post. Folk oppfordrer vennene sine til å se videoen, og de fleste følger oppfordringen. Hvis videoen eller nettsiden er morsom, sender de den også videre.

Viral markedsføring er ekstra effektiv fordi folk får lenkene og anbefalingene fra venner og kjente. De får dem fra folk de stoler på.